Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a způsoby komunikace ústředních orgánů určených podle článku 53:

(čl. 55 písm. c)) – Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Tel.:      +421 2 888 91 379/341/425

Fax:     +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk

(čl. 55 písm. a), b), d), e) a článek 56) – Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže

Špitálska č. 25 – 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internetové stránky:    http://www.cipc.gov.sk

Článek 67 (b)

Přípustnými jazyky pro styk s ústředními orgány podle čl. 57 odst. 2 jsou:

  • pro účely čl. 55 písm. c): slovenština, angličtina, francouzština
  • pro účely čl. 55 písm. d): slovenština, angličtina, čeština
  • pro účely čl. 55 písm. a), b) a e): slovenština, angličtina, francouzština, čeština a němčina

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2 je přípustným jazykem slovenština.

Články 21 a 29

Návrhy podle článku 21 se podávají u těchto soudů:

a) pro podání návrhu na uznání rozsudků ve věci rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné je příslušný Krajský soud v Bratislavě;

b) pro podání návrhu na uznání rozsudku v souvislosti s rodičovskou odpovědností je příslušný okresní soud v místě bydliště dítěte, nebo pokud místo bydliště nemá, v místě, kde pobývá. Pokud žádný takový soud není, je místně příslušný Městský soud Bratislava II.

Návrhy podle článku 29 se podávají u těchto soudů:

pro podání návrhu na prohlášení vykonatelnosti je příslušný okresní soud v místě bydliště dítěte, nebo pokud bydliště nemá, v místě, kde pobývá. Pokud žádný takový soud není, je místně příslušný Městský soud Bratislava II.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– odvolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Článek 34

Opravné prostředky, které lze podat podle článku 34:

-  dovolání (dovolanie).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 28/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.