Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cypern

Kontaktpersoner:

Yioulíka Hadjiprodromou, jurist

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden

Tlf.: (+357) 22805943

Fax.: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodía Dionysíou, administrativ medarbejder

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden

Tlf.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 67 (b)

I forbindelse med artikel 57, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, accepteres engelsk ud over Cyperns officielle sprog, dvs. græsk og tyrkisk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2:

Sprog, der accepteres ved oversættelse af ovennævnte attest og ved meddelelser til centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, er engelsk ud over Cyperns officielle sprog, dvs. græsk og tyrkisk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artikel 21 og 29 skal indgives til følgende domstole:

a) Retten for familieretlige sager (Oikogeneiakó Dikastírio) i Nicosia-Kyrenia

b) Retten for familieretlige sager i Limassol-Paphos

c) Retten for familieretlige sager i Larnaka-Famagusta.

Artikel 33

Appel som omhandlet i artikel 33 skal indgives til følgende domstole:

Appelretten for familieretlige sager (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 34

Der er i Cypern ikke adgang til tredjeinstansprøvelse af en dom, der er afsagt i en appelsag.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.