Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kontoret til international retsbeskyttelse af børn)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjekkiet

Tlf.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Websted: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersoner:

Zdeněk Kapitán, direktør

Markéta Nováková, vicedirektør

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Tjekkisk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn, jf. artikel 45, stk. 2: Tjekkisk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives til følgende retter:

- distriktsretterne og fogedretterne.

Artikel 33

Appeler, der iværksættes i henhold til artikel 33, indgives til følgende retter:

- distriktsretterne.

Artikel 34

Appeler i henhold til artikel 34 kan udelukkende iværksættes:

- i form af et annullationssøgsmål som omhandlet i artikel 229 ff. i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret, og i form af en ekstraordinær appel som omhandlet i artikel 236 ff. i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.