Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kontoret til international retsbeskyttelse af børn)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjekkiet

Tlf.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Websted: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersoner:

Zdeněk Kapitán, direktør

Markéta Nováková, vicedirektør

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Tjekkisk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn, jf. artikel 45, stk. 2: Tjekkisk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives til følgende retter:

- distriktsretterne og fogedretterne.

Artikel 33

Appeler, der iværksættes i henhold til artikel 33, indgives til følgende retter:

- distriktsretterne.

Artikel 34

Appeler i henhold til artikel 34 kan udelukkende iværksættes:

- i form af et annullationssøgsmål som omhandlet i artikel 229 ff. i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret, og i form af en ekstraordinær appel som omhandlet i artikel 236 ff. i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.