Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Justitsministeriet

Afdelingen for internationalt retligt samarbejde

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail-adresse: central.authority@just.ee

Tlf: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Estisk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Estisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I Estland skal de i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives til regionsretterne (maakohus).

Artikel 33

I Estland skal den i artikel 33 omhandlede appel indgives til distriktsretten (ringkonnakohus).

Artikel 34

I Estland kan den i artikel 34 omhandlede appel kun have karakter af en kassationsappel.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.