Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 67 (a)

Afdelingschef Ms Argyro Eleftheriadou

ΠροϊστάμενοςΤμήματος: κος Βασίλειος Σαρηγιαννίδης

Mesogeion 96

11527 Athens

Tlf.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fax: 0030 213 130 7499

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– retten i første instans.

Anmodninger indgives til den ret, der har stedlig competence i den retskreds, hvor debitor har bopæl, eller hvis debitor ikke har nogen fast bopæl, retten i den retskreds, hvor debitor har opholdssted, eller hvis debitor ikke har noget opholdssted, til retten i Athen.

Artikel 33

Appeller i henhold til artikel 33 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– appelretten.

Artikel 34

Appeller i henhold til artikel 34 kan i Grækenland kun iværksættes i form af:

– en kassationsappel.

Kassationsappeller indgives til højesteret.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 31/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.