Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Grækenland

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Afdelingschef Ms Argyro Eleftheriadou

ΠροϊστάμενοςΤμήματος: κος Βασίλειος Σαρηγιαννίδης

Mesogeion 96

11527 Athens

Tlf.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fax: 0030 213 130 7499

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– retten i første instans.

Anmodninger indgives til den ret, der har stedlig competence i den retskreds, hvor debitor har bopæl, eller hvis debitor ikke har nogen fast bopæl, retten i den retskreds, hvor debitor har opholdssted, eller hvis debitor ikke har noget opholdssted, til retten i Athen.

Artikel 33

Appeller i henhold til artikel 33 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– appelretten.

Artikel 34

Appeller i henhold til artikel 34 kan i Grækenland kun iværksættes i form af:

– en kassationsappel.

Kassationsappeller indgives til højesteret.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 31/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.