Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt oplysning om mulige kommunikationsmidler kan findes ved hjælp af søgefunktionen øverst på siden.

Artikel 67 (b)

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndighederne i henhold til artikel 57, stk. 2, er ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2, er ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21 og 29 omhandlede anmodning skal fremsættes for følgende retter:

– I Ungarn er det distriktsretten i den kompetente regionalrets retskreds (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), og i Budapest er det den centrale distriktsret i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikel 33

De i artikel 33 omhandlede appeller skal indgives til følgende retter:

– I Ungarn til regionalretterne (törvényszék) og i Budapest til regionalretten for hovedstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Artikel 34

Appelrettens afgørelse som omhandlet i artikel 34 kan kun anfægtes ved:

— I Ungarn: en begæring om fornyet prøvelse (felülvizsgálati kérelem).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 03/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.