Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Justitsministeren

Centralmyndighedens opgaver udføres af

Afdelingen for internationale familiesager

Afdelingen for anliggender vedrørende familieret og mindreårige

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf. (+48) 22 23 90 470

Fax. (+48) 22 89 70 321

E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl eller polandchildabduction@ms.gov.pl

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: polsk, tysk, engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: polsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Polen: Distriktsretten (sąd okręgowy)

Artikel 33

Anmodninger i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

i Polen: Appelretten (sąd apelacyjny).

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 anfægtes ved:

I Polen: Til højesteret for så vidt angår retlige spørgsmål (Sąd Najwyższegy).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 27/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.