Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt oplysning om mulige kommunikationsmidler kan findes ved hjælp af søgefunktionen øverst på siden.

Artikel 67 (b)

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndighederne i henhold til artikel 57, stk. 2, er ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2, er ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21 og 29 omhandlede anmodning skal fremsættes for følgende retter:

– I Ungarn er det distriktsretten i den kompetente regionalrets retskreds (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), og i Budapest er det den centrale distriktsret i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikel 33

De i artikel 33 omhandlede appeller skal indgives til følgende retter:

– I Ungarn til regionalretterne (törvényszék) og i Budapest til regionalretten for hovedstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Artikel 34

Appelrettens afgørelse som omhandlet i artikel 34 kan kun anfægtes ved:

— I Ungarn: en begæring om fornyet prøvelse (felülvizsgálati kérelem).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.