Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Den centrale myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 53, er:

DGRSP — Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generaldirektoratet for resocialisering og fængselsvæsenet)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lissabon

Telefon:         +351 21 881 22 00

Fax:                 +351 21 885 36 53

Websted

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

Man kan kommunikere med centralmyndigheden på portugisisk, engelsk og fransk, jf. artikel 57, stk. 2.

Artikel 67 (c)

De sprog, som accepteres ved affattelse af attesten om samværsret og tilbagegivelse af et barn i henhold til artikel 45, stk. 2, er portugisisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I de i artikel 21 og 29 omhandlede tilfælde er følgende domstole kompetente:

- Juízo de Família e Menores (familieretten) eller hvis en sådan ikke findes,

- Juízo Local Cível (byretten), såfremt en sådan findes, eller Juízo Local de Competência Genérica (den lokale domstol med almindelig kompetence).

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 skal indgives til appeldomstolen (Tribunal da Relação).

Artikel 34

For så vidt angår forordningens artikel 34 er det kun muligt at indgive appel til prøvelse af retlige spørgsmål, og den skal indgives til højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.