Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

(Άρθρο 55 στοιχείο γ) — Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Τηλέφωνο:      +421 2 888 91 379/341/425

Φαξ:     +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk

[Άρθρο 55 στοιχεία α), β), δ) και ε) και άρθρο 56] — Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Τηλ.: +421 2 20 45 82 00

Email: info@cipc.gov.sk

Ιστότοπος:    http://www.cipc.gov.sk

Άρθρο 67 (β)

Αποδεκτές γλώσσες για την επικοινωνία με κεντρικές αρχές δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2:

  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο c): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική
  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο d): Σλοβακική, αγγλική, τσεχική
  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχεία a), b) και e): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική, τσεχική και γερμανική.

Άρθρο 67 (γ)

Για πιστοποιητικό σχετικά με τα δικαιώματα επικοινωνίας με το παιδί και για πιστοποιητικό σχετικά με την επιστροφή παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: σλοβακική

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

α) το περιφερειακό δικαστήριο της Μπρατισλάβας (Krajský súd v Bratislave), στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης δικαστικής απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου.

β) το τοπικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού ή, εάν το παιδί δεν έχει μόνιμη κατοικία, του τόπου διαμονής του, στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης δικαστικής απόφασης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δημοτικό δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας.

Αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

το τοπικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού ή, εάν το παιδί δεν έχει μόνιμη κατοικία, του τόπου διαμονής του, στην περίπτωση αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δημοτικό δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας.

Άρθρο 33

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— το δικαστήριο που αποφάνθηκε σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 34

Προσφυγές που μπορούν να υποβληθούν δυνάμει του άρθρου 34:

-  αναιρετικός έλεγχος.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.