Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Küpros

Kontaktisikud:

Pr Yioulíka Hadjiprodromou

Jurist

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pr Troodía Dionysíou

Haldusametnik

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend vastavalt artikli 45 lõikele 2.

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada ühele järgmistest kohtutest:

– Küprosel

a) Nikosia-Kyrenia perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio);

b) Limassoli-Paphose perekonnakohus;

c) Larnaca-Famagusta perekonnakohus.

Artikkel 33

Artikli 33 kohane apellatsioonkaebus esitatakse järgmisele kohtule:

– Küprosel perekonnaasjade apellatsioonikohus (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikkel 34

Küprosel ei ole artikli 34 kohaldamiseks ette nähtud mehhanismi, mille raames saaks apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsust edasi kaevata kolmanda astme kohtusse.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.