Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Swipe to change

  Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

  Itävalta

  Sisällön tuottaja:
  Itävalta

  ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

  Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

  Itävalta

  Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


  *pakollinen kenttä

  67 artiklan a alakohta

  Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

  Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1016 Wien

  Abteilung I 10

  Puhelin:   +43 1 52152 2134

  Faksi:         +43 1 52152 2829

  Sähköposti:     team.z@bmj.gv.at

  67 artiklan b alakohta

  Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: saksa.

  67 artiklan c alakohta

  Todistus tapaamisoikeudesta ja lapsen palauttamispyyntö – 45 artiklan 2 kohta: saksa.

  21 ja 29 artikla

  Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille tai toimivaltaisille viranomaisille:

  -    Itävallassa Bezirksgericht.

  33 artikla

  Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

  -    Itävallassa Bezirksgericht.

  34 artikla

  Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

  -    Itävallassa: Revision-valitus (toimitetaan Bezirksgericht-tuomioistuimeen, osoitetaan Oberster Gerichtshofille).

   

  Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

  Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

  Your-Europe

  Päivitetty viimeksi: 16/04/2022

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.