Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Service Public Fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Puhelin: +(32-2) 542 67 00
Sähköposti: rapt-parental@just.fgov.be

67 artiklan b alakohta

Ranska, hollanti, saksa ja englanti.

67 artiklan c alakohta

Todistukseen on liitettävä käännös täytäntöönpanopaikan viralliselle kielelle.

21 ja 29 artikla

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg)

33 artikla

- Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista hakeva henkilö voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimelta.

- Henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, voi vastustaa täytäntöönpanoa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

34 artikla

Kassaatiovalitus.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.