Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Oikeusministeriö (Ministerstvo na pravosadieto)

Kansainvälistä lastensuojelua ja kansainvälisiä adoptioita käsittelevä osasto (Direktsia Mezhdunarodna pravna zakrila na deteto i mezhdunarodni osinovyavania)

Puhelin: (+359 2) 923 7302

Sähköposti: L_Chernogorova@justice.government.bg

Faksi: (+359 2) 9871 557

Osoite: Ul. Slavyanska nro 1

1040 Sofia

Bulgaria

(kaikissa asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa, vanhempainvastuuta, lapsikaappauksia ja lasten sijoittamista (56 artikla) koskevissa asioissa)

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto (Direktsia Mezhdunarodno pravno satrudinichestvo i evropeyski vaprosi)

Puhelin: (+359 2) 9237 413

Faksi: (+359 2) 9809 223

Osoite: Ul. Slavyanska nro 1

1040 Sofia

Bulgaria

(kaikissa asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa lukuun ottamatta vanhempainvastuuta, lapsikaappauksia ja lasten sijoittamista (56 artikla))

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: bulgaria, englanti ja ranska.

67 artiklan c alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tapaamisoikeutta koskevan todistuksen osalta: bulgaria, englanti ja ranska.

21 ja 29 artikla

Toimivaltaisia viranomaisia asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen avioliittoon ja vanhempainvastuuseen liittyvien tuomioiden tunnustamisessa Bulgariassa ovat rekisteröintiviranomaiset eli kuntien pormestarit (siviiliprosessilain 621 §:n 2 momentti).

Toimivaltainen viranomainen asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden tunnustamisessa on vastapuolen vakinaisen osoitteen tai rekisteröidyn toimipaikan mukainen maakuntatuomioistuin (okrazhen sad). Jos vastapuolella ei ole vakinaista osoitetta tai rekisteröityä toimipaikkaa Bulgarian tasavallassa, toimivaltainen viranomainen on asianosaisen vakinaisen osoitteen tai rekisteröidyn toimipaikan mukainen maakuntatuomioistuin (siviiliprosessilain 622 §:n 1 momentti). Jos myöskään asianosaisella ei ole vakinaista osoitetta tai rekisteröityä toimipaikkaa Bulgarian tasavallan alueella, hakemus osoitetaan Sofian kaupungin tuomioistuimelle (Sofiyski gradski sad).

Toimivaltainen viranomainen, jolle 29 artiklassa tarkoitettu EU:n toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava, on maakuntatuomioistuin, jonka piiriin velallisen vakinainen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka tai täytäntöönpanopaikka kuuluu (siviiliprosessilain 623 §:n 1 momentti).

33 artikla

Päätökseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimesta (Sofiyski apelativen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentti, ensimmäinen virke).

34 artikla

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentti, toinen virke).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 26/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.