Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
(työ-, eläke- ja perheasioista sekä sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Verkkosivut: https://mrosp.gov.hr/

Sähköposti: eu-poslovi@mrosp.hr

Puhelin: (+385-1) 610 98 92/610 61 64

Faksi: (+385-1) 610 61 71

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

a) viestintä keskusviranomaisten kanssa tapahtuu kroaatiksi tai englanniksi

b) hakemuksissa käytettävä kieli on kroaatti

67 artiklan c alakohta

Kielet, joilla 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen tapaamisoikeudesta voidaan toimittaa:

kroaatti

21 ja 29 artikla

Asetuksen 21 ja 29 artiklassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Toimivalta vastaanottaa ja ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on kunnallisilla tuomioistuimilla(općinski sud).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

33 artikla

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhaku toimitetaan seuraaviin tuomioistuimiin:

Muutoksenhaut toimitetaan toisen oikeusasteen tuomioistuimeen eli maakunnalliseen tuomioistuimeen (županijski sud) päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa tehneen tuomioistuimen eli kunnallisen tuomioistuimen välityksellä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

34 artikla

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitettu muutoksenhaku:

Muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta pyytämällä asian uudelleentarkastelua (siviiliprosessilain 421–428 §). Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa (kunnallinen tuomioistuin).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.