Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

67 artiklan a alakohta

Edellä olevan 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order eli oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit eli kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (125 avenue Athalassas)

Δασούπολη 1461, Λευκωσία (Dasoupoli 1461, Nicosia)

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

Yhteyspisteet:

Κα. Γιουλίκα Χατζηπροδρόμου (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)

Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer eli oikeudellinen neuvonantaja)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation eli kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order eli oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Puhelin: (+357) 22805943

Faksi: (+357) 22518328

Sähköposti: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs. Troodia Dionysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer eli hallinnollinen virkamies)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation eli kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order eli oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Puhelin: (+357) 22805932

Faksi: (+357) 22518328

Sähköposti: tdionysiou@mjpo.gov.cy

67 artiklan b alakohta

Asetuksen 57 artiklan 2 kohdan ja 45 artiklan 2 kohdan mukaisia hyväksyttyjä kieliä ovat Kyproksen tasavallan viralliset kielet eli kreikka ja turkki sekä lisäksi englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta:

Asetuksen 57 artiklan 2 kohdan ja 45 artiklan 2 kohdan mukaisia hyväksyttyjä kieliä ovat Kyproksen tasavallan viralliset kielet eli kreikka ja turkki sekä lisäksi englanti.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Kyproksessa

(a)        Nikosia-Kyrenian perhetuomioistuin;

(b)        Limassol-Pafosin perhetuomioistuin;

(c)        Larnaka-Famagustan perhetuomioistuin.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

– Kyproksessa toisen asteen perhetuomioistuin.

34 artikla

Kyproksessa asetuksen 34 artiklassa tarkoitettuun päätökseen ei voi hakea muutosta kolmannen oikeusasteen tuomioistuimessa.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.