Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Eesti

Sähköposti:    central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat viro ja englanti.

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan Virossa käräjäoikeudelle.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan Virossa piirituomioistuimelle.

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan kassaatiomenettelyssä.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 11/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.