Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Suomi

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Edellä olevan 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Oikeusministeriö

Kansainvälinen oikeusapu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Puhelin:+358 9 1606 7628

Faksi:+358 9 1606 7524

Sähköpostiosoite: central.authority.om@gov.fi

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: suomi, ruotsi, englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: suomi, ruotsi, englanti.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Suomessa käräjäoikeus/tingsrätt.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

- Suomessa hovioikeus/hovrätt.

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

- Suomessa Korkein oikeus/högsta domstolen.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 22/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.