Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Nimettyjä keskusviranomaisia on kaksi.

1. Kaikki säädöksen soveltamiseen liittyvät asiat, 56 artiklaa lukuun ottamatta (rajatylittävät sijoittamiset)

Ministère de la Justice (Ranskan oikeusministeriö)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01, France

Sähköposti:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Säädöksen 56 artiklaan liittyvät asiat (rajatylittävät sijoittamiset)

Ministère de la Justice (Ranskan oikeusministeriö)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13 place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01, France

Käyntiosoite: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Puhelin:       +33 1 70 22 89 84 tai +33 1 70 22 75 82

Sähköposti: saei.dpjj@justice.gouv.fr

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdassa: ranska ja englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: ranska ja englanti.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tahoille:

Ranskassa: yleisen tuomioistuimen puheenjohtaja (Président du tribunal judiciaire) tai hänen edustajansa.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

Ranskassa: muutoksenhakutuomioistuin (Cour d'appel).

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

Ranskassa: kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 28/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.