Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

67 artiklan a alakohta

Osastopäällikkö: Argyro Eleftheriadou

Yksikönpäällikkö Vasilios Sarigiannidis

Mesogion 96

11527 Ateena, Kreikka

Puhelin: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Faksi: 0030 213 130 7499

Sähköposti: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: kreikka, englanti ja ranska.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: kreikka, englanti ja ranska.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

– Kreikassa: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Protodikeío).

Kun on kyse tuomioistuimen alueellisesta toimivallasta, hakemus toimitetaan velallisen kotipaikan tuomioistuimeen. Jos hänellä ei ole kotipaikkaa, hakemus toimitetaan asuinpaikan tuomioistuimeen, ja jos hänellä ei ole asuinpaikkaakaan, hakemus toimitetaan pääkaupungin tuomioistuimeen.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

– Kreikassa: muutoksenhakutuomioistuin (Efeteío)

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan:

– Kreikassa: muutoksenhaulla.

Muutoksenhaku osoitetaan korkeimmalle oikeudelle (Àreio Págo).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 01/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.