Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Koko Italian alueesta vastaava viranomainen on Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (oikeusministeriön nuoriso- ja yhteistöoikeudesta vastaava osasto)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Puhelin:         (+39-6) 68 18 83 26; 68 18 83 31; 68 18 83 35

Faksi:                 (+39-6) 68 80 80 85

Sähköposti: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: prot.dgmc@giustiziacert.it

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: italia, englanti, ranska

67 artiklan c alakohta

Kielet, joilla 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen tapaamisoikeudesta ja lapsen palauttamisesta voidaan toimittaa: italia, englanti, ranska

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, on toimitettava seuraavalle tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle:

- Italiassa Corte d’appello (muutoksenhakutuomioistuin).

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

- Italiassa Corte d’appello (muutoksenhakutuomioistuin).

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

- Italiassa kassaatiovalitus (Ricorso per cassazione).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.