Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice (korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva syyttäjänvirasto)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Puhelin:     (+352) 47 59 81 - 2393/ -2329

Faksi:        (+352) 47 05 50

Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: ranska, englanti, saksa.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskevat todistukset (45 artiklan 2 kohta): ranska, englanti, saksa.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Luxemburgissa piirituomioistuimen (Tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

Luxemburgissa muutoksenhakutuomioistuin (Cour d'appel).

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

Luxemburgissa kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 14/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.