Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan nojalla nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä yhteydenottotavat:

Oikeusministeri

Keskusviranomaisen tehtäviä hoitava osasto:

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin: (+48) 22 23 90 470

Faksi: (+48) 22 89 70 321

Sähköposti: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl tai polandchildabduction@ms.gov.pl

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: puola, saksa, englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: puola.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Puolassa aluetuomioistuimet (sąd okręgowy).

33 artikla

Muutoksenhakemukset, joista säädetään 33 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Puolassa muutoksenhakutuomioistuimet (sąd apelacyjny).

34 artikla

Muutoksenhakemukset, joista säädetään 34 artiklassa, toimitetaan seuraavasti:

- Puolassa: kassaatiovalitus korkeimmalle oikeudelle (sąd najwyższy).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 27/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.