Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Keskusviranomainen Romaniassa on oikeusministeriö (tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006 hyväksymisestä annetun lain nro 191/2007 I3 §).

Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (Oikeusministeriön kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 10 77, (+40-37) 204 10 83

Faksi: (+40-37) 204 10 79, (+40-37) 204 10 84

67 artiklan b alakohta

Romania hyväksyy romanian, englannin ja ranskan kielet keskusviranomaisille tehtävien tiedoksiantojen kieliksi todistuksissa, joita käytetään lapsen palauttamis- tai tapaamisasioissa.

67 artiklan c alakohta

Romania hyväksyy romanian, englannin ja ranskan kielet keskusviranomaisille tehtävien tiedoksiantojen kieliksi todistuksissa, joita käytetään lapsen palauttamis- tai tapaamisasioissa.

21 ja 29 artikla

Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista tai täytäntöönpanoa koskevat hakemukset kuuluvat sen alioikeuden (tribunal) toimivaltaan, jonka tuomiopiirissä on vastaajan (joka kieltäytyy tunnustamisesta) kotipaikka. Jos se ei ole tiedossa, toimivalta on alioikeudella, jonka tuomiopiirissä on kantajan kotipaikka. Jos toimivaltaa ei ole mahdollista määrittää, hakemus jätetään Bukarestin alioikeudelle (Tribunalul București).

33 artikla

Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat valitukset kuuluvat Romaniassa muutoksenhakutuomioistuimen (curte de apel) toimivaltaan (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §:n 2 momentti).

34 artikla

Recurs-muutoksenhaku (siviiliprosessilain 97 §:n 1 momentti).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 16/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.