Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät

(55 artiklan c alakohta) – Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Puhelin:      +421 2 888 91 379/341/425

Faksi:     +421 2 888 91 605

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

(55 artiklan a, b, d ja e alakohta ja 56 artikla) – Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 25 – 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Puhelin: +421 2 20 45 82 00

Sähköposti: info@cipc.gov.sk

Verkkosivusto:    http://www.cipc.gov.sk

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

  • 55 artiklan c alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, ranska
  • 55 artiklan d alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, tšekki
  • 55 artiklan a, b ja e alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, ranska, tšekki ja saksa

67 artiklan c alakohta

Todistus, joka koskee tapaamisoikeutta, ja todistus, joka koskee lapsen palauttamista – 45 artiklan 2 kohta slovakki

21 ja 29 artikla

Asetuksen 21 artiklan mukaiset hakemukset tehdään seuraaville tuomioistuimille:

a) toimivalta käsitellä hakemukset, jotka koskevat tuomioiden tunnustamista avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa asioissa, on Bratislavan aluetuomioistuimella (Krajský súd v Bratislave);

b) toimivalta käsitellä hakemukset, jotka koskevat vanhempainvastuuseen liittyvien tuomioiden tunnustamista, on piirituomioistuimella (okresný súd) sen mukaan, missä lapsella on vakituinen asuinpaikka tai – jos vakituista asuinpaikkaa ei ole – missä hän oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, alueellisesti toimivaltainen on Bratislava II:n kaupungintuomioistuin.

Asetuksen 29 artiklan mukaiset hakemukset tehdään seuraaville tuomioistuimille:

toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on piirituomioistuimella sen mukaan, missä lapsella on vakituinen asuinpaikka tai – jos vakituista asuinpaikkaa ei ole – missä hän oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, alueellisesti toimivaltainen on Bratislava II:n kaupungintuomioistuin.

33 artikla

Asetuksen 33 artiklan mukaiset muutoksenhaut tehdään seuraaville tuomioistuimille:

– muutosta on haettava siltä tuomioistuimelta, joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena.

34 artikla

Muutoksenhaut asetuksen 34 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen:

– muutoksenhaun uudelleenkäsittely  (dovolanie).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 28/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.