Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela utvrđenih na temelju članka 53.:

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Češka

Telefon: +420 542 215 522

Telefaks: +420 542 212 836

E-pošta: podatelna@umpod.cz

Internetska stranica: http://www.umpod.cz/

Osobe za kontakt:

Zdeněk Kapitán, predstojnik

Markéta Nováková, zamjenica predstojnika

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.: češki, engleski, njemački i francuski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i vraćanje djeteta – članak 45. stavak 2.: češki.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– okružnim sudovima i sudskim izvršiteljima.

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– okružnim sudovima.

Članak 34.

Pravni lijek iz članka 34. može biti samo:

– zahtjev za poništenje u skladu s člankom 229. i dalje Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen, te zahtjev za odlučivanje o žalbi u skladu s člankom 236. i dalje Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 03/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.