Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Telefon:                 +44 (0)20 3681 2608

Telefaks:                 +44 (0)20 3681 2763

E-adresa:            icacu@offsol.gsi.gov.uk

Članak 67. točka (b)

Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. su engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici koji se prihvaćaju za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. su engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Engleskoj i Walesu, Visokom sudu (High Court of Justice) – glavnom prijavnom uredu Obiteljskog odjela (Principal Registry of the Family Division).

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. podnosi se sljedećim sudovima:

– u Engleskoj i Walesu, Visokom sudu (High Court of Justice) – glavnom prijavnom uredu Obiteljskog odjela (Principal Registry of the Family Division).

Članak 34.

Pravni lijekovi iz članka 34. podnose se isključivo putem jednog pravnog sredstva u vezi s pravnim pitanjem:

– u Engleskoj i Walesu, žalbenom sudu (Court of Appeal).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 09/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.