Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i načini komunikacije središnjih tijela određenih u skladu s člankom 53.:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113   Bonn

Tel.: +49 228 410 5212

Telefaks: +49 228 410 5401

E-adresa: int.sorgerecht@bfj.bund.de

Članak 67. točka (b)

Jezici na kojima u skladu s člankom 57. stavkom 2. središnja tijela prihvaćaju obavijesti: njemački i engleski.

Članak 67. točka (c)

Jezik koji se u skladu s člankom 45. stavkom 2. prihvaća za potvrdu koja se odnosi na pravo na kontakt s djetetom i predaju djeteta: njemački.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Njemačkoj:

– u okrugu visokog pokrajinskog suda (Kammergericht) (Berlin): Familiengericht, Pankow

– u okruzima visokih pokrajinskih sudova (Oberlandesgerichte) Braunschweig, Celle i Oldenburg: Familiengericht Celle

– u okruzima preostalih visokih pokrajinskih sudova (Oberlandesgerichte): Familiengericht koji se nalazi u sjedištu odgovarajućeg visokog pokrajinskog suda.

Članak 33.

Pravni lijek predviđen člankom 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– u Njemačkoj: viši pokrajinski sud (Oberlandesgericht).

Članak 34.

Pravni lijek predviđen člankom 34. može se uložiti samo:

– u Njemačkoj: putem žalbe (Rechtsbeschwerde).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.