Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Gibraltar

Sadržaj omogućio
Gibraltar

Članak 67. točka (a)

Ministarstvo obrazovanja,

pravosuđa i međunarodne razmjene podataka

771 Europort

Gibraltar

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.: engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Gibraltaru, Vrhovnom sudu.

Članak 33.

Žalbe u skladu s člankom 33. podnose se sljedećim sudovima.

– u Gibraltaru, Vrhovnom sudu.

Članak 34.

Žalbe iz članka 34. podnose se isključivo:

– u Gibraltaru, žalbenom sudu.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 18/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.