Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela iz članka 53.:

Central Authority for International Child Abduction (Središnje tijelo za međunarodnu otmicu djece)

Department of Justice (Odjel za pravosuđe)

7 Ely Place,

Dublin 2

Telefon: +353 (1) 602 8202

E-adresa: internationalchildabduction@justice.ie

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: irski i/ili engleski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.: engleski i/ili irski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj Visokom sudu (High Court).

Članak 33.

Žalbe u skladu s člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj Visokom sudu (High Court).

Članak 34.

U Irskoj, žalbe zbog pogrešno utvrđenog materijalnog prava pred Prizivnim sudom (međutim, treba naglasiti da, u skladu s odredbama Ustava Irske, Vrhovni sud može biti nadležan viši sud u odnosu na odluku Visokog suda ako utvrdi postojanje iznimnih okolnosti kojima se opravdava izravno podnošenje žalbe Vrhovnom sudu.  Vrhovni sud je nadležan viši sud za odluku Prizivnog suda ako utvrdi da su ispunjeni određeni uvjeti navedeni u Ustavu.)

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 21/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.