Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i načini komunikacije središnjih tijela određenih u skladu s člankom 53.:

Ministarstvo pravosuđa Republike Latvije

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvija

E-adresa: pasts@tm.gov.lv

Članak 67. točka (b)

Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: latvijski, engleski.

Članak 67. točka (c)

Jezici koji se u skladu s člankom 45. stavkom 2. prihvaćaju za potvrdu koja se odnosi na pravo na kontakt s djetetom i predaju djeteta: latvijski, engleski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Latviji rajona (pilsētas) tiesa [okružni (gradski) sud].

Članak 33.

Pravni lijek predviđen člankom 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– u Latviji apgabaltiesā [regionalni sud].

Članak 34.

Pravni lijek predviđen člankom 34. može se uložiti samo:

– u Latviji Augstākajā tiesa [žalba Vrhovnom sudu].

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 13/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.