Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i načini komunikacije središnjih tijela određenih u skladu s člankom 53.:

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve

Gedimino ave. 30/1

LT – 01104 Vilnius

Tel.: +370 5 2662933

Telefaks: +370 5 2625940

Ministarstvo socijalne sigurnosti i rada

A. Vivulskio str., 11

LT – 03610 Vilnius

Tel.: +370 5 266 42 01

Telefaks: +370 5 260 38 13

Članak 67. točka (b)

Jezici na kojima u skladu s člankom 57. stavkom 2. središnja tijela prihvaćaju obavijesti: litavski, engleski.

Članak 67. točka (c)

Jezik koji se u skladu s člankom 45. stavkom 2. prihvaća za potvrdu koja se odnosi na pravo na kontakt s djetetom i predaju djeteta: litavski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Litvi, Lietuvos apeliacinis teismas [Žalbeni sud].

Članak 33.

Pravni lijek predviđen člankom 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– u Litvi, Lietuvos apeliacinis teismas [Žalbeni sud].

Članak 34.

Pravni lijek predviđen člankom 34. može se uložiti samo:

– u Litvi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasacijska žalba Vrhovnom sudu].

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.