Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.

Ured državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu (Parquet général près la Cour Supérieure de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Telefaks:      +352 47 05 50

Adresa e-pošte: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 67. točka (b)

Sa središnjim se tijelima iz članka 57. stavka 2. može komunicirati na francuskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 67. točka (c)

Potvrda o pravu posjeta i potvrda o predaji djeteta iz članka 45. stavka 2. moraju biti na francuskom, engleskom ili njemačkom jeziku.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člancima 21. i 29. podnose se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Luksemburgu predsjedniku Okružnog suda (Tribunal d'arrondissement).

Članak 33.

Žalba predviđena člankom 33. podnosi se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Luksemburgu Žalbenom sudu (Cour d’appel).

Članak 34.

Kako je predviđeno člankom 34., odluka o žalbi može se osporiti:

– u Luksemburgu samo pokretanjem kasacijskog postupka (pourvoi en cassation).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 17/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.