Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11

Članak 67. točka (b)

Jezici koje u skladu s člankom 57. stavkom 2. za komunikaciju prihvaćaju središnja tijela: nizozemski, engleski, njemački, francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici koji se prihvaćaju za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. su nizozemski, engleski, njemački.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Nizozemskoj, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Članak 33.

Pravni lijekovi iz članka 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Nizozemskoj, rechtbank.

Članak 34.

Pravni lijekovi iz članka 34. podnose se isključivo:

– u Nizozemskoj, kasacijskom žalbom.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 31/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.