Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Sjeverna Irska

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

Operational Policy Branch (Jedinica za operativnu politiku)

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Sudska služba Sjeverne Irske)

Department of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

4th Floor Laganside House (Laganside House, 4. kat)

23-27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Northern Ireland

E-adresa: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Članak 67. točka (b)

Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. jesu engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici koji se prihvaćaju za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. jesu engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Sjevernoj Irskoj: Visokom sudu.

Članak 33.

Pravni lijekovi iz članka 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Sjevernoj Irskoj: Visokom sudu.

Članak 34.

Pravni lijekovi iz članka 34. podnose se isključivo:

– u Sjevernoj Irskoj: Žalbenom sudu Sjeverne Irske.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 08/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.