Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.:

ministar pravosuđa.

Zadaće središnjeg tijela obavlja

Odjel za međunarodne postupke u području obiteljskog prava (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

Odjel za obitelj i maloljetnike (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Telefon: (+48)  22 23 90 470

Telefaks: (+48) 22 89 70 321

E-pošta: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl ili  polandchildabduction@ms.gov.pl

Članak 67. točka (b)

Jezici na kojima u skladu s člankom 57. stavkom 2. središnja tijela prihvaćaju obavijesti: poljski, njemački i engleski.

Članak 67. točka (c)

Jezik koji se u skladu s člankom 45. stavkom 2. prihvaća za potvrdu koja se odnosi na pravo na kontakt s djetetom i predaju djeteta: poljski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

u Poljskoj, županijskom sudu [Sąd Okręgowy].

Članak 33.

Zahtjevi u skladu s člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

u Poljskoj, žalbenom sudu [Sąd Apelacyjny].

Članak 34.

Pravni lijekovi u skladu s člankom 34. podnose se:

– u Poljskoj, Vrhovnom sudu (žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 27/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.