Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Ministarstvo pravosuđa središnje je tijelo u Rumunjskoj (članak 3. članka I. 3 Zakona br. 191/2007 o odobrenju Hitne odluke Vlade br. 119/2006 o određenim mjerama nužnima za primjenu odredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske Europskoj uniji).

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju,

ul. Apolodor br. 17, sektor 5, oznaka 050741, Bukurešt

Telefon: +40 372041077 / 372041083

Telefaks: +40 372041079 / 372041084

Članak 67. točka (b)

Rumunjska prihvaća rumunjski, engleski i francuski jezik za potvrdu o povratku ili posjetu djeteta te za komunikaciju sa središnjim tijelima.

Članak 67. točka (c)

Rumunjska prihvaća rumunjski, engleski i francuski jezik za potvrdu o povratku ili posjetu djeteta te za komunikaciju sa središnjim tijelima.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi za priznavanje i proglašenje izvršivosti (exequatur) u nadležnosti su suda u okrugu u kojem ima boravište tuženik („onaj koji odbija priznati”), a ako to nije poznato, u nadležnosti suda u okrugu u kojem ima boravište tužitelj. Ako nije moguće utvrditi nadležnost, zahtjev se podnosi sudu u Bukureštu.

Članak 33.

U Rumunjskoj su žalbe protiv odluka o priznavanju i proglašenju izvršivosti u nadležnosti žalbenih sudova (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Članak 34.

Žalba (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 16/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.