Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

Scottish Government (Škotska vlada)

Central Authority & International Law Team (Središnje tijelo i služba za međunarodno pravo)

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefon:                 +44 (0)131 244 4827/4832

Telefaks:                 +44 (0)131 244 4848

E-adresa:

Paula.Nugent@gov.scot (voditelj pojedinačnih predmeta).

Članak 67. točka (b)

Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. su engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici koji se prihvaćaju za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. su engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Škotskoj: Vrhovnom građanskom sudu.

Članak 33.

Pravni lijekovi iz članka 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Škotskoj: prvostupanjskom sudu u okviru Vrhovnoga građanskog suda (Outer House).

Članak 34.

Pravni lijekovi iz članka 34. podnose se isključivo:

– u Škotskoj: žalbenom sudu u okviru Vrhovnoga građanskog suda (Inner House).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 09/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.