Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo   62

28015 Madrid

Telefon: +34 (91) 3904437 / +34 (91) 3904273

Telefaks: +34 (91) 3902383

E-adresa: sustraccionmenores@mjusticia.es

Članak 67. točka (b)

Jezici koji se u skladu s člankom 57. stavkom 2 prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima: španjolski, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezik koji se u skladu s člankom 45. stavkom 2. prihvaća za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i predaji djeteta: španjolski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Španjolskoj, prvostupanjskom sudu (Juzgado de Primera Instancia).

Članak 33.

Pravni lijekovi iz članka 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Španjolskoj, pokrajinskom sudu (Audiencia Provincial).

Članak 34.

Pravni lijekovi iz članka 34. podnose se isključivo:

– u Španjolskoj, kao žalba u kasacijskom postupku.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.