Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Odjel Ministarstva vanjskih poslova za konzularne poslove i građansko pravo)

S-103 39 Stockholm

Tel.:    +46 (8) 405 1000 (centrala) / +46 (8) 405 5005 (broj za hitne pozive izvan radnog vremena)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

Adresa e-pošte: ud-kc@gov.se

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. su švedski i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: švedski ili engleski.

Članci 21. i 29.

Članak 21.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu (tingsrätt), kako je predviđeno u poglavlju 21. odjeljku 1. švedskog Zakona o djeci i roditeljima (föräldrabalken).

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu, koji je na popisu iz odjeljka 5.1. Pravilnika (2005:97) o dodatnim odredbama za Uredbu Bruxelles II., na području čije nadležnosti je boravište druge stranke ili okružnom sudu u Nacki, ako druga stranka nema boravište u Švedskoj.

Članak 29.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, također se podnosi okružnom sudu, koji je na popisu iz odjeljka 5.2. Pravilnika (2005:97) o dodatnim odredbama za Uredbu Bruxelles II., u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se okružnom sudu koji je donio odluku.

Članak 34.

Žalbe predviđene člankom 34. mogu se podnijeti samo žalbenom sudu (hovrätt) ili Vrhovnom sudu (Högsta domstolen).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.