Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela iz članka 53.:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: http://www.mdomsp.hr/

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Phone: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.:

a) za komunikaciju sa središnjim tijelima prihvaća se hrvatski ili engleski jezik;

b) za zahtjeve se prihvaća hrvatski jezik;

Članak 67. točka (c)

Jezici koji su prihvatljivi za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom, u skladu s člankom 45. stavkom 2.:

Hrvatski jezik.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

Za primanje zahtjeva za izdavanje potvrda o ovršnosti i odlučivanje o njima nadležni su općinski sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

Pravni se lijekovi podnose drugostupanjskim sudovima (županijski sudovi) preko prvostupanjskog suda koji je donio odluku (općinski sudovi).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 34.

Pravni lijekovi sukladno članku 34.:

Odluka o pravnom lijeku može se osporiti prijedlogom stranke za ponavljanje postupka  (članci 421.-428. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se sudu koji je donio odluku u prvom stupnju (općinski sudovi).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Posljednji put ažurirano: 28/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.