Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Člen 67 (a)

Imena, naslove in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

E-pošta: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Člen 67 (b)

Jezike, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: latvijščina, angleščina.

Člen 67 (c)

Za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka – člen 45(2): latvijščina, angleščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se predložijo naslednjim sodiščem:

- v Latviji: rajona (pilsētas) tiesa [okrožno (mestno) sodišče].

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo na spodaj našteta sodišča:

- v Latviji: apgabaltiesā [deželno sodišče].

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34 se lahko vložijo samo:

- v Latviji, Augstākajā tiesā [pritožba na Vrhovno sodišče].

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 16/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.