Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Središnje tijelo određeno u skladu s člankom 53.:

DGRSP - Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Ured za pravnu pomoć i sporove (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisabon

Telefon: (+351) 218 812 200

Telefaks: (+351) 218 853 653

Naslovnica

E-pošta: gjc@dgrsp.mj.pt

Članak 67. točka (b)

U skladu s člankom 57. stavkom 2. jezici prihvaćeni za sporazumijevanje sa središnjim tijelom portugalski su, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrde o pravima na kontakt s djetetom i o predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. portugalski su i engleski.

Članci 21. i 29.

Za predmete iz članaka 21. i 29. nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) ili ako ne postoji:

lokalni građanski odjel (Juízo Local Cível) ako postoji ili lokalni opći odjel (Juízo Local de Competência Genérica).

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se žalbenom sudu (Tribunal da Relação).

Članak 34.

Za potrebe članka 34. Uredbe žalbe su moguće isključivo u vezi s pravnim pitanjem, a podnose se Vrhovnom sudu (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 26/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.