Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

(članak 55. točka (c)) – Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 111

Faks: +421 2 888 91 605

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: http://www.justice.gov.sk/

(članak 55. točke (a), (b), (d) i (e) i članak 56.) – Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

p.p. 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks: +421 2 20 46 32 58

E-adresa: info@cipc.gov.sk

Internetske stranice: https://www.cipc.gov.sk/

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.:

  • za potrebe članka 55. točke (c): slovački, engleski, francuski
  • za potrebe članka 55. točke (d): slovački, engleski, češki
  • za potrebe članka 55. točaka (a), (b), i (e): slovački, engleski, francuski, češki i njemački

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom te potvrdu o predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: slovački

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člankom 21. podnose se sljedećim sudovima:

a) Regionalnom sudu u Bratislavi (Krajský súd v Bratislave) za zahtjeve za priznavanje odluka o razvodu, zakonskoj rastavi i poništenju braka;

b) okružnom sudu (Okresný súd) u mjestu boravišta djeteta, ili Okružnom sudu Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) ako dijete nema boravište u Slovačkoj, za zahtjeve za priznavanje odluka o roditeljskoj odgovornosti.

Zahtjevi predviđeni člankom 29. podnose se sljedećim sudovima:

okružnom sudu (Okresný súd) u mjestu boravišta djeteta, ili Okružnom sudu Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) ako dijete nema boravište u Slovačkoj, za zahtjeve za proglašenje izvršivosti.

Članak 33.

Prigovori predviđeni člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

– žalbe se podnose okružnom sudu.

Članak 34.

Prigovori koji se podnose u skladu s člankom 34.:

–  postupak odlučivanja o žalbi.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 06/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.