Brüsszel IIa. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Belgium

Családjog – Brüsszel IIa. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások


*kötelező választás

67. cikk (a)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolholland.

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Telefon: +32 2 542 67 00

Fax:          +32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

67. cikk (b)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolholland.

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: francia, holland, német, angol.

67. cikk (c)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolholland.

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: az igazoláshoz fordítást kell csatolni a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelven. E nyelvet (esettől függően francia, holland vagy német) a „bizonyításfelvétel”–ről szóló rendelethez csatolt, a belga települések és az elsőfokú bíróságok illetékességi területeit tartalmazó jegyzék (Kézikönyv) II. oszlopában határozzák meg (F – francia, N – holland, D- német).

21. és 29. cikk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolholland.

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Belgiumban: a tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

33. cikk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolholland.

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Belgiumban:

a) a végrehajthatósági határozatot kérelmező fél jogorvoslati kérelme esetén a cour d’appel vagy a hof van beroep.

b) azon személy jogorvoslati kérelme esetén, akivel szemben a végrehajtást kérték, a tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

34. cikk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolholland.

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Belgiumban, a semmisségi panasz.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 14/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.