Brüsszel IIa. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Családjog – Brüsszel IIa. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások


*kötelező választás

67. cikk (a)

Az 53. cikknek megfelelően kijelölt központi hatóságok nevei, címei és elérhetőségei:

Két központi hatóság került kijelölésre.

1. A rendelet egészének alkalmazásában, az 56. cikk (külföldön történő elhelyezés) kivételével:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Polgári és Igazságügyi Igazgatóság)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (A polgári ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegéllyel, a nemzetközi magánjoggal és az uniós joggal foglalkozó osztály)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Az 56. cikk (külföldön történő elhelyezés) alkalmazásában:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Igazságügyi Ifjúságvédelmi Igazgatóság)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (Jogi és Igazságügyi Osztály)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Az iroda címe: Le Millénaire, 35 rue de la Gare, Paris 19ème

Tel.: +33 1 70 22 89 84 vagy +33 1 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: a francia és az angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: a francia és az angol.

21. és 29. cikk

A 21. és a 29. cikk szerinti kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Franciaországban a polgári ügyekben eljáró elsőfokú bíróság elnökéhez (Président du tribunal judiciaire) vagy annak megbízottjához.

33. cikk

A 33. cikkben említett jogorvoslati kérelmet a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Franciaországban a Fellebbviteli Bírósághoz („Cour d’appel”).

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat:

– Franciaországban kizárólag megsemmisítés iránti kérelemmel támadható meg.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 28/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.