Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Belgija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir kontaktinius duomenis:

Federalinė Viešoji teisingumo tarnyba / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Tel.: +32 2 542 67 00
E. paštas: rapt-parental@just.fgov.be

67 straipsnis (b)

Prancūzų kalba, nyderlandų kalba, vokiečių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Prie pažymėjimo turi būti pridėtas vertimas į vykdymo vietos oficialiąją kalbą.

21 ir 29 straipsniai

Pirmosios instancijos teismai (pranc. tribunaux de première instance / nyd. rechtbanken van eerste aanleg).

33 straipsnis

– Asmuo, kuris kreipiasi dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu, gali paduoti apeliacinį skundą apeliaciniam teismui (pranc. cour d’appel / nyd. hof van beroep).

– Asmuo, kurio atžvilgiu prašoma vykdyti sprendimą, gali pateikti prieštaravimą pirmosios instancijos teismui.

34 straipsnis

Kasacinis skundas (pranc. pourvoi en cassation / nyd. cassatieberoep).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.