Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos biuras (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Čekija

Tel. Nr. 00420 542 215 522

Faksas 00420 542 212 836

E. paštas podatelna@umpod.cz

Interneto adresas http://www.umpod.cz/

Asmenys ryšiams:

Zdeněk Kapitán (directorius)

Markéta Nováková (direktoriaus pavaduotoja)

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalies: čekų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: čekų kalba

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti teikiami šiems Čekijos teismams:

- apylinkės teismams (okresní soudy) arba teismo antstoliams (soudní exekutoři).

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti teikiami šiems Čekijos teismams:

- apylinkės teismams (okresní soudy)).

34 straipsnis

Čekijoje pagal 34 straipsnį galima teikti tik tokius skundus:

- skundą dėl panaikinimo(žaloba pro zmatečnost) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 229 ir tolesnius straipsnius ir prašymą peržiūrėti nutartį apeliacine tvarka (dovolání) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 236 ir tolesnius straipsnius.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.